วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อากาศที่โรงเรียนบ้านยะพอดีมาก


อากาศที่โรงเรียนบ้านยะพอดีมาก เย็นสบายดีฝนตดตลอดทั้งวัน บางวันไม่มีแดดเลย แต่อยู่ที่นี้มีความสุขดีมากมีความหมายสำหรับเราที่สุดคลิกที่นี่